Det framgår i kursplanen om undervisningen är obligatorisk. I de fall undervisningen är obligatorisk, betyder det att du ska närvara på undervisningen om du inte är sjuk eller har annat giltigt förfall. Måste du vara borta mer än något enstaka tillfälle, bör du anmäla detta till din lärare. På kurser som har löpande examination och/eller undervisning i seminarieform kan kompletterande uppgifter bli aktuella. För längre, planerad ledighet krävs dispens, vilket du måste begära i god tid hos kursansvarig eller studierektor.