För ett antal år sedan blev två studenter avstängda för att ha plagierat uppsatser. Vi har haft fall där studenter ertappats med fusklapp vid en skriftliga tentamina och fall med plagiat i samband med inlämningsuppgifter och hemtentor. Alla fall där vi misstänker fusk och plagiat anmäls till disciplinnämnden.

Det är tydligt att de som fuskat inte förstått hur allvarligt man ser på fusk inom universitetsvärlden och inte förstått vilka påföljderna blir för den som fälls. De allra flesta av våra fall som hittills behandlats i disciplinnämnden har lett till avstängningar. Den som avstängs har inte längre tillgång till några av universitetets tjänster och kan inte vara registrerad eller tentera på någon av universitetets institutioner. Det får långtgående konsekvenser för studier och framtid. "Hade jag vetat detta skulle jag aldrig ha tagit med fusklappen. Jag trodde på sin höjd jag skulle fått en tillsägelse", så sa en av de studenter som fällts i disciplinnämnden.

Det är institutionens policy att samtliga inlämningsuppgifter, hemtentor, uppsatser, etc, körs genom ett textmatchningsverktyg för att upptäcka eventuella plagiat.

Vår förhoppning är att vi genom att gå ut med den här informationen ska slippa göra fler anmälningar.

Nedanstående text är skriven av Elisabeth Mansén, professor i idéhistoria vid Stockholms universitet. Vi publicerar texten med Elisabeths tillåtelse.

_____

Skriv själv - plagiera aldrig!

Ordet "plagiat" kommer från latinets plagium som betyder människorov.

Ett plagiat består till stor del av "lånade" texter, klippta och klistrade från en eller flera källor, ibland dolda genom en egen inledande eller avslutande ram och/eller ytligt omskrivna.

Som plagiat och fusk räknas också om du lånar innehållet i någon annans text utan att tala om varifrån du hämtat det. Det gäller alla tankar, idéer, teorier, metoder, begrepp och strukturer som någon gör anspråk på som resultat av sitt eget arbete.

Att kopiera hela eller delar av någon annans text och formuleringar utan att klart ange varifrån man hämtat det är stöld.

Att som tentamen eller självständig uppgift lämna in en text som till stora delar består av andras text är fusk.

Sätt citattecken kring de formuleringar du hämtar från andra och ange alltid originalkällan tydligt. Det gäller internetresurser lika väl som böcker och tidskrifter.

Fusk och plagiat underkänns som tentamen och kan också leda till att man blir avstängd från sina studier.

Universitetsstudier syftar till självständigt arbete och kritisk tänkande. Att tänka själv och formulera sina tankar klart och tydligt kräver tid och arbete. Det är väl använd tid.

Skriv själv - plagiera aldrig!

PS. Var extra vaksam mot plagiat när du studerar tillsammans med andra. Individuella skrivuppgifter måste du alltid utforma själv.