Här kommer några bra tips:

  • kurssidorna hittar du snabblänkar till schemat för din kurs
  • Du kan själv söka eller modifiera sökningar i TimeEdit fritt. Om du till exempel läser flera kurser parallellt på Stockholms universitet, så kan du skapa ett eget schema där ev krockar framgår. Det går enkelt att filtrera bort saker man inte behöver se. Experimentera själv!
  • Du kan välja att visa schemat som en kronologisk lista av händelser, "Textschema", eller som ett traditionellt "Grafiskt" veckoschema. Du kan välja mellan olika vyer under "Anpassa"; kolla vad som passar dig bäst.
  • Läs kursplanen för den kurs du ska gå; lägg märke till vilka delkurser och moment som ingår i kursen, så att du är säker på att inte missa något obligatoriskt moment, som exempelvis "Forskarföreläsningar"
  • Tentor: Alla schemalagda tentor syns i ditt kursschema, som du hittar via kurssidorna. De syns även i student.ladok.se , där du även gör anmälan till de tentor du tänkt skriva; du kan anmäla dig tidigast en månad innan resp tenta och absolut senast tio dagar innan. Tider för anmälningsperioden framgår tydligt i student.ladok.se
  • I vår kommunikation använder vi ofta förkortningar, som kan vara bra att känna till.
  • Grupper: Endast "Ryska för nybörjare" har indelning i grupper. Information om hur gruppindelningen går till lämnas på kursintroduktionen
  • Inläsningsvecka: En vecka mitt i terminen (det framgår av schemat vilken) är undervisningsfri. Tanken är att du ska använda den här veckan till repetition och inläsning. Både den som kanske halkat efter och den som ligger bra till behöver utnyttja den här tiden! "Inläsningsveckan" är inte en ledig vecka!
  • Deltidstudier (ej RyNyb): Du som läser en 30hp-kurs på deltid kan fritt välja vilka delkurser du vill läsa innevarande termin. Av den anledningen visar vi allt som är tillgängligt i schemat även om du söker på deltid; välj själv vad du vill gå på! Du behöver inte meddela oss; du väljer genom att gå till första tillfället och skriva upp dig på närvarolistan! Deltidstudenter i ryska hittar mer info här ==>.
  • Du som ska läsa någon av våra realiakurser - "Kultur och politik i slaviska länder", eller någon av våra fristående 7.5hp-kurser om polsk, rysk, tjeckisk, ukrainsk eller belarusisk realia - hittar ytterligare info här ==>