Du måste registrera dig varje termin du avser vara aktiv som student vid institutionen, samt på varje kurs du bedriver studier inom - registreringen gäller för en hel kurs och du behöver inte tala om för oss vilka delkurser du avser läsa om du går deltid. Registreringen är en förutsättning för att det ska fungera med tentaanmälan, betygsrapportering, ditt universitetskonto och kort sagt allting!

Hur registreringen går till beror på vad som gäller i ditt fall:

  1. Du ska gå en kurs som du sökt med anmälningskod ur kurskatalogen via www.antagning.se och har fått antagningsbesked från central antagning: Information om hur registrering sker finns på antagningsbeskedet; om du inte fått det finns terminsaktuell info här. Detta skickas ut till alla antagna. Under första undervisningsveckan bör du kolla själv att du blivit registrerad!
  2. Du ska fortsätta på en deltidskurs som du börjat på förra terminen: Under registreringsperioden - ca 3-4 veckor innan kursstart - kan du registrera dig själv via student.ladok.se
  3. Du vill gå om en kurs du tidigare varit registrerad på eller ta resttentor:mejla oss på slavinst@slav.su.se och ange namn, personnummer och kurs; i mån av plats registrerar vi dig och skickar en bekräftelse (gäller ej för "Ryska för nybörjare" pga stort antal nya sökande; vill du gå om denna kurs måste du kontakta studievägledaren)

Om du anmäler dig till kurs över grundkursnivå eller omregistrerar dig på kurs, måste du själv informera dig om kursstart etc via schema och annan info som finns på hemsidan. Vi skickar som regel en bekräftelse på din registrering, men du bör ändå kolla själv att du blivit registrerad!

Om du inte tänker fullfölja en kurs, är det viktigt att du meddelar detta snarast! Den som inte anmäler avbrott, riskerar att förlora möjligheten att bli antagen på nytt!!

Regler för övergång till högre kurs i samma ämne:

Innan du registreras på högre kurs inom samma ämne skall 22,5 hp (inklusive grammatikmomentet) av deltentamina på närmast lägre kurs vara klara. För att börja på en kandidat-kurs ska I- och II-kurserna vara avslutade. OBS: att ovanstående inte gäller för övergång från RyNyb till Ry1; för behörighet till Ry1 krävs att du är helt klar med RyNyb, 30hp (anmälan till Ry1 sker via www.antagning.se)

Rätt att delta i kurs:

Du kan följa undervisningen på en viss kurs högst två gånger, men endast under förutsättning att plats finns på kursen och efter godkännande av studierektor. Andra terminen omregistrerar du dig i så fall. Om du därefter inte slutfört kursen, ska du tentamensregistrera dig de terminer du planerar att tentera.