I maj 2013 överlämnades rättigheterna till Lennart Wiklands "Modern rysk grammatik" (MRG) till Slaviska institutionen, Stockholms universitet. Slaviska institutionen har för avsikt att revidera och modernisera Wiklands grammatik och ge ut den i serien "Slavica Didactica"*.

Den sista tryckta upplagan finns här för fri nedladdning (18mb; sökbar pdf).

I egenskap av rättighetsinnehavare tillåter Slaviska institutionen fri distribution och kopiering av pdf-filen för alla icke-kommersiella syften. All kommersiell distribution är förbjuden.

* detta har vi ännu inte kommit igång med men vi hoppas fortfarande...