Här nedan börjar rundturen (varje länk öppnas i ett eget fönster; när du tittat klart kan du stänga det och komma tillbaka hit):

Om avdelningen för Slaviska språk:

Schema etc:

Kursplan, litteraturförteckning, anvisningar, schema för undervisning och tentor...

 • ... hittar du via Alla utbildningar => [dittland och dittspråk] => [dinkurs].
 • Ett bra tips är att läsa kursplanen så att du vet vilka delar kursen innehåller. Till exempel innehåller alla våra språkkurser obligatorisk närvaro på tre "Allmänna föreläsningar", vilket kan vara lätt att missa om man bara går efter kursschemat.
 • Fler tips om kurslitteraturen

Kursanvisningar, dagböcker och annan studiehjälp och tips

Administrativa ting; VIKTIGA SAKER!

 • Aktivera universitetskontot! (om du inte redan gjort det). Detta är obligatoriskt för alla som studerar hos oss, och en förutsättning för att du ska kunna anmäla dig till tentor, ta del av resultat, mm. Skjut inte upp att fixa detta!
  • Kolla även att du har rätt epostadress i Ladok, så att vi får tag i dig med viktig info, t.ex. om sena schemaändringar; detta gör du i student.ladok.se under "Mina uppgifter".
 • Är du registrerad? Under första undervisningsveckan bör du kolla via student.ladok.se att du blivit registrerad på den kurs går (du behöver aktivera universitetskontot först)
 • Adressändring: kolla i student.ladok.se under "Mina uppgifter" att din adress stämmer och ändra om det behövs.
 • Registrera sig till nästa termin, fortsätta på högre kurs, eller komma tillbaka efter studieuppehåll. Tänk på att du måste anmäla dig för registrering varje termin du ska följa en kurs eller del av en kurs, eller om du bara ska tentera; gäller även om man går en deltidskurs över flera terminer.
 • Studentråd: Läs om institutionens studentråd och om hur du kan engagera dig, komma i kontakt med och få information från studentrådet!
 • Studentkåren: Det är inte obligatoriskt att vara medlem i studentkåren, men den som vill stödja deras verksamhet (studentpubar mm) och kunna göra sin röst hörd som student och ta del av förmånerna som hör till medlemsskapet bör självklart bli medlem.
 • Humanistiska föreningen