Det normala är att du skriver salstentor på campus, Stockholms universitet.

Om du läser en distanskurs, anges i kurskatalogen om du behöver komma till Stockholms universitet för att skriva en eller flera tentor. Det framgår när du anmäler dig till kursen som "Antal träffar", t.ex. "2" om det gäller två tentatillfällen, och detta är alltså vad du har att räkna med ifall du läser en distanskurs hos oss.

Om särskilda skäl föreligger, kan du ansöka om att få tentera på annan ort.

Följande villkor måste uppfyllas:

  • Tentan måste skrivas på samma datum och tid som lokal tid i Stockholm. Viss förskjutning kan accepteras; du kan starta tidigare förutsatt att du sitter med skrivvakt till minst 30 min efter tentan startar i Stockholm. Exempel: en tretimmarstenta startar kl 18 i Stockholm. Du startar redan kl 16. Då kan du tidigast lämna in kl 18.30 och senast kl 19.00.
  • Du måste själv ordna tentaplats på ett ställe vi kan godkänna - annan högskola, lärcenter, komvux, ambassad, konsulat, eller liknande statlig/kommunal inrättning - och förse oss med offentligt verifierbara kontaktuppgifter till en ansvarig person. Du får inte ha en privat relation till kontaktpersonen/skrivvakten.
  • Du behöver anmäla dig till tentan enligt normala regler.
  • Din ansökan om att få skriva på annan ort måste vara oss tillhanda senast tre veckor innan tentan äger rum. Du behöver lämna in en separat ansökan för varje enskild tenta.

Ansökan: Använd denna epostlänk och fyll i alla uppgifter, alternativt kopiera formuläret nedan och mejla det ifyllt till studierektor@slav.su.se

Förnamn*:  
Efternamn*:   
Personnummer*:  
Mejladress*: 
Telefonnummer*:  
Datum och tid för tentan*:
Ev. avvikande tid på annan ort: 
Kursens namn* och ev delkurs*: 
Plats* för tenta på annan ort, t.ex. annan högskola, ambassad el likn:  
Kontaktperson på annan ort*: [Namn, titel, mejladress och telefonnummer]
Skäl till varför tentan inte kan skrivas i Stockholm*: 
Övrig information:

* obligatorisk uppgift