• Brunnsviksalen ligger i hus A, plan 5.
  • Uggleviksalen ligger i hus E, plan 5.
  • Laduviksalen ligger i biblioteket, plan 6 (ingång från biblioteksfoajén).
  • Värtasalen ligger i biblioteket, plan 6 (ingång från biblioteksfoajén).
  • Hörsalarna A1, etc, fungerar som skrivsalar vid mindre skrivtillfällen. Man når hörsalarna från plan 3 i låghuset som binder samman hus A-F. Bokstaven visar vilket hus som är närmast.