SlavInstForum

… är ett så kallat Bulletin Board System (BBS) som institutionen använder sedan många år, långt innan SU ens började med Mondo (vilket är en av anledningarna till att vi inte använder det). I SlavInstForum hittar du framför allt "Dagböckerna" (lektionsanteckningar, lektionsplanering och andra anvisningar), men även annan bra info.

Om du registrerar dig på forumet ("Bli medlem") så kan du låta forumet bevaka valda avdelningar åt dig och meddela per epost när det kommer något nytt meddelande. Mycket praktiskt!