För kurser med sjugradig betygsskala:

Slutbetyget sätts som ett medelbetyg vilket räknas fram enligt denna modell: Delkursernas poängsumma multipliceras med en siffra där bokstavsbetygen översätts enligt följande: A=5, B=4, C=3, D=2, E=1. Produkterna summeras, delas med 30 och avrundas till närmaste heltal, vilket översätts tillbaka till bokstav igen. Låter det komplicerat? Det är det, men misströsta inte; du kan räkna ut slutbetyget med vår "slutbetygskalkylator".

För pre-bologna kurser med tregradig betygsskala:
24hp (16p) VG på delkurserna inom en kurs ger VG som slutbetyg på hela kursen. (På "Ryssland: kultur och politik" och "Ryska för nybörjare" ger 22.5hp (15p) VG på delkurserna VG på hela kursen).

OBS

att i många kursplaner ingår "Allmänna föreläsningar, 0hp" som obligatoriskt moment. Om föreläsningarna inte rapporterats kan du alltså inte få slutbetyg även om du har uppnått kursens samlade poängsumma, tex 30hp.

Ifall du uppfyller alla villkor (se ovan om "Allmänna föreläsningar") men inte fått ditt slutbetyg, och inte kan vänta till vi tar ut nästa omgång underlag, så är du välkommen att mejla oss och be om att vi sätter ditt slutbetyg.