Skrivningsregler

 • Anmälan till tentamen är obligatorisk: Oanmäld kan bara tentera i mån av plats och om det finns tentamensexemplar över. Oanmälda stannar utanför lokalen och inväntar anvisningar av skrivningsvakten; oanmälda kan behöva vänta upp till 30 min på placering eftersom anmälda alltid har företräde.
 • Kom i god tid: Eftersläntrare måste vänta utanför lokalen och släpps in med tiominutersintervaller för att inte störa de skrivande. Den som kommer mer än 30 min efter tentans start kan normalt inte tentera.
 • Ytterkläder och väskor, etc skall lämnas på därför avsedd plats.
 • Mobiltelefon skall vara avstängd och ska läggas synligt på det bord du anvisats. Vid ev toalettbesök lämnas mobiltelefonen till skrivvakten.
 • Plats för de skrivande i skrivsalen anvisas enligt placeringslista som anslås i anslutning till tentamen.
 • OBS att det är tentandens skyldighet att kontrollera att hon/han fått rätt provformulär; vid ett skrivtillfälle skrivs ofta flera tentor för olika kurser parallellt - kontrollera noggrant att du skriver rätt tenta!
 • Hjälpmedel (ordböcker mm) får användas endast om detta uttryckligen anges i skrivningsanvisningarna.
 • Vik marginal, skriv tydligt och på varannan rad! OBS: Oläsliga svar bedöms som felaktiga.
 • Skriv rent med kulspets eller bläck. Detta är inte ett krav, men ett önskemål.
 • Det är inte tillåtet att lämna skrivsalen under skrivningens första 30 minuter.
 • Legitimation ska uppvisas när tentamen lämnas in!
 • Fusk är inte tillåtet.. ;-) Läs mer här

Utförliga skrivningsregler finns i Stockholms universitets regelbok

Läs om Resultat | Omprov | Rest

Skrivsalarnas adresser hittar du här