Alla tentor för din kurs, muntliga och skriftliga, syns i ditt kursschema, som du hittar via kurssidan. Salstentor är nästan alltid gemensamma för flera kurser och då kan informationen i schemat var lite otydlig; det framgår inte riktigt bra vilken kurs och delkurs som hör ihop; i info-fältet skrivs dock kursförkortning/delkurs ut så att du kan se vilken tenta som är när. Är du tveksam om vad som gäller, så kan du även se alla tentor i student.ladok.se, där du även anmäler dig till dem.

Ett kronologiskt schema över samtliga tentor hittar du på en webbadress enligt detta mönster: www.slav.su.se/tentor_V16 (byt ut termin bara; obs stor bokstav för V el H). fr.o.m. V20 enligt detta mönster http://slav.su.se/z/TV20 (byt ut terminsdelen, V20)