Resultat

Uppgifter om resultat hittar du via student.ladok.se (du behöver aktivera ditt universitetskonto för att kunna logga in). Resultat meddelas ej per telefon eller epost. Rättade skrivningar finns att kvittera ut på expeditionen så snart de rättats. På begäran kan du istället för att kvittera ut originalet få en kopia av din tenta. Utnyttja möjligheten att gå igenom de tentor som du har gjort och diskutera gärna eventuella fel med respektive lärare! Ej uthämtade tentor sparas två år.

Omprov (Omtentamen, omtenta)
Omprov ges i regel i anslutning till ordinarie prov. Omproven är till för dem som blivit underkända vid ordinarie provtillfälle och är, med andra ord, inte alternativa provtillfällen för din planering. I de fall omprov anordnas, vilket är högst troligt för kurser med många deltagare, låter vi dock även personer som inte skrivit vid första tillfället delta utan särskilt tillstånd. Har du inte skrivit underkänt vid ordinarie tillfälle bör du alltså först försäkra dig om att en omprov anordnas innan anmäler dig. Du har ingen rätt att kräva att ett extra provtillfälle ska anordnas i sådana fall. Har du inte kunnat skriva ordinarie tenta till följd av sjukdom kan ett omprov anordnas om du uppvisar sjukintyg. Det ska i så fall göras snarast efter ordinarie tentadatum.

Märk att det inte är tillåtet att göra om ett prov för att höja ett godkänt betyg.

Om du inte har följt undervisningen under den termin som provet ges måste du i god tid kontakta respektive lärare och ta reda på vad provet omfattar: kursen kan ha ändrats sedan du följde den.