Anmälan till tentamen är obligatorisk och skall göras senast åtta dagar innan tentamensdagen. Anmälan till tentamen görs via student.ladok.se ; du behöver aktivera ditt universitetskonto först om du inte redan gjort det. Datum, tider och lokaler för dina tentor ser du i ditt kursschema samt i student.ladok.se​

Den som inte har anmält sig har inte rätt att tentera!!! Sedan den centrala tentamensadministrationen infördes hösten 2020 är detta en ovillkorlig regel och ingen som inte anmält sig tillåts tentera!

Alla regler och rutiner som gäller vid tentamen finns att läsa här =>
Läs denna info, så du inte missar någon viktig detalj!

Vill du se hur gamla tentor ser ut och öva på dem innan du tentar? Bläddra i extentaarkivet: www.slav.su.se/extentor