Du som ska läsa en av våra breddningskurser med inriktning på kultur och politik i slaviska länder, kan läsa separata 7.5hp-kurser eller en fullständig 30-poängare (Kultur och politik i slaviska länder, "KPSL"). "KPSL, 30hp" kan du läsa på deltid eller heltid.

Vissa av 7.5-poängarna går dagtid och vissa kvällstid. Kurser som ges på dagtid en termin går i allmänhet på kvällstid nästa termin. Vissa kurser ges alltid på kvällstid. Alla kurser ges inte varje termin. Några kurser ges som nätbaserade distanskurser. Kursutbudet redovisas via kurssidan.

Kurserna är krävande och du måste kunna avsätta motsvarande 5 veckors heltidsarbete inklusive föreläsningarna per delkurs för att kunna klara av dem. Av kursplanen framgår om närvaron på föreläsningar/seminarier är obligatorisk.

En viss del av undervisningen är gemensam med institutionens realiaundervisning inom kurserna i ryska/polska/tjeckiska. Var uppmärksam så att du tar rätt material och anmäler dig till rätt tentamen. Det skall stå 7.5hp och förkortningen för din kurs (RySPE, etc) på ditt material (se nedan för förteckning av förkortningarna). Din kurs är betydligt mer omfattande än motsvarande realiakurser.

Och till sist och framför allt välkommen till en, som vi hoppas, intressant och givande kurs hos oss på Slaviska avdelningen.

Åke Zimmermann Bjersby
Studierektor

-----

Förkortningar och förklaringar:

30hp-kurs:
KPSL = Kultur och politik i slaviska länder I/II, 30hp, kurskod SLKPS1/SLKPS2. För varje kurs väljes fyra delkurser om vardera 7.5hp. Se kursplan via kurssidan. Så snart du registrerat dig på kursen, ska du välja vilka delkurser du tänker läsa under terminen via detta formulär.

7.5hp-kurser, fristående:

  • RIOI = Ryssland igår och idag, 7.5hp, kurskod SLRIOI.
  • PIOI = Polen igår och idag, 7.5hp, kurskod SLPIOI.
  • RySPE = Ryskt samhällsliv, politik och ekonomi 7.5hp, kurskod SLRSPE.
  • RyLi = Rysk litteraturhistoria, 7.5hp, kurskod SLRYLI.
  • PoLi = Polsk litteraturhistoria, 7.5hp, kurskod SLPOLI.
  • RyKI = Rysslands kultur- och idéhistoria, 7.5hp, kurskod SLRYKI.
  • PoKI = Polens kultur- och idéhistoria, 7.5hp, kurskod SLPOKI.

Tillgodoräknande
Den som läst någon/några av de fristående 7.5hp-kurserna har rätt att tillgodoräkna sitt betyg som motsv delkurs inom KPSL om man senare antas till den.
Den som läst någon/några av de fristående 7.5p-kurserna eller motsv delkurs inom KPSL har rätt att tillgodoräkna sitt betyg om man senare antas till institutionens 30hp-språkkurser enligt följande: RIOI (RyKP/Intro) Ry1 Realia; RyLi Ry2 Litteraturhistoria; RySPE Ry3 Ryskt samhälle; RyKI Ry3 Kulturhistoria.

Om rätt att ta med kurs i examen
Man har inte rätt att ta med kurser i en examen vars innehåll helt eller delvis överlappar varandra. Detta är alltså giltigt för kombinationer av RyKP och dess delkurser eller motsvarande 7,5p-kurser och våra språkkurser där dessa moment till en del ingår.

Om att fortsätta nästa termin
Den som går en fristående 7.5hp-kurs nu och vill fortsätta med annan 7.5hp-kurs nästa termin måste söka via central antagning i vanlig ordning (senast 15 april/15 oktober).
Den som går KPSL på halvfart ska registrera sig för följande termin via minastudier.su.se senast veckan innan terminsstart. Registreringsperioden anslås via hemsidan.