Den av examinator godkända uppsatsen arkiveras dels i pappersformat och dels elektroniskt.

För arkivering i pappersformat inlämnas den godkända slutversionen till handledaren som lämnar den för arkivering tillsammans med betygsrapporten.

Godkända uppsatser arkiveras, efter godkännande av författaren, i det elektroniska systemet DIVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet). DIVA är en för hela Norden gemensam databas med uppsatser och avhandlingar och är allmänt tillgänglig på Internet. För att kunna registrera din uppsats krävs att du har ett universitetskonto. För att öppna ett, gå till Informationsdisken i hus A, plan 4 (Södra husen).

Du ska själv lägga in den godkända slutversionen i DIVA. Detta går till på följande sätt:

  1. Se till så att hela uppsatsen (inkl titelsida och ev bilagor) är samlad i ETT pdf-dokument.
  2. Gå sedan till webbportalen för publicering och logga in med samma användaruppgifter som till ditt studentkonto och mondo.
  3. Välj ”Lägg till publikation/Ladda upp filer”
  4. Välj ”Studentuppsats (Examensarbete)” och klicka sedan på "Fortsätt" nere till höger.
  5. Fyll i formuläret så noggrant som möjligt. Vid "Välj organisation" är det särskilt viktigt att du bläddrar fram till och väljer "Slaviska språk"; annars ser vi aldrig att du lagt in din uppsats. Alla fält markerade med en röd asterisk måste fyllas i och du ska även fylla i nyckelord och klistra in uppsatsens abstract. Ytterligare instruktioner finns i webbformuläret. När du är klar klickar du på "Fortsätt" nere till höger.
  6. På nästa sida laddar du upp din uppsats som du redan sparat som PDF-fil. Välj "Fulltext" och "PDF" och namnge filen. Välj "Gör fritt tillgänglig nu (open access)" och laddar sedan upp uppsatsen från din dator genom att trycka på "Bläddra". Godkänn avtalet för publicering. OBS! open access gäller inte om din uppsats innehåller upphovsrättskyddat material, exempelvis bilder, som du inte har rätt att publicera. Ta bort detta material innan du laddar upp filen, eller välj alternativet "Endast arkivering". Klicka sedan "Fortsätt" nere till höger, kontrollera att alla uppgifter stämmer och klicka därefter på "Skicka in".

Uppsatsen kommer att finnas tillgänglig i DIVA först när institutionen godkänt din publicering.

Den som vill ha vägledning med registreringen i DIVA kan vända sig till expeditionen.