Uppsatser i Diva

Studentuppsatser (senaste överst)

Författare Titel År
Marianna Vladimirova [Figua]
Nyckelord - samhällets spegel : En jämförande studie för ryska nyckelord, fraser och antifraser för åren 2016-2021 2023
Jonas Thál
The Exposed Gender : The representation of trans gender in Czech media 2017-2020, a corpus-based discourse analysis 2023
Sofia Mattsson-Mårn
Ryska konstruktionerna кто-кто, а och что-что, а i parallellkorpusar : En jämförande korpusstudie 2022
Alexia Werkström
Två gånger född, en gång död : En studie om fåglar i östslavisk folklore 2021
Lina Emilia Bysell
Ryska böneskrifter från svenska Ingermanland : En textfilologisk analys av tolv suppliker från 1637 2021
Ingrid Lindgren Andrén
Inte ett dugg eller bara nästan inte : en korpusanalys av kollokationer med partikeln vůbec i tjeckiskan 2020
Jana Hilding
Lingvistisk analys av den ryska politiska anekdoten under 2000-talet: genreförändring? 2020
Johanna Ryberg
Putin - mem och åter mem : Från krabba till tsar, från stålmannen till duva 2020
Eva-Kersti Almerud
Gränsöverskridande i Olga Tokarczuks roman Styr din plog över de dödas ben 2019
Satu Holm
Ryska språkets roll i Finland : Undersökning av språkets synlighet i dagens finska samhälle 2019
Hanna Björn
Nikolaj Evreinovs Teater för en själv : Aspekter av Teatralisering 2018
Carl Tjernell
Vad ska monstret heta? : En studie av ett antal ryska benämningar från världen i dataspelet Witcher 3: Wild Hunt 2018
Erika Hellsing Rydergård
Nationalism as opposition in Russia –a historical comparison 2018

Juopperi, Jesse Universitetslärares kodväxling i ryskundervisning 2017
Elmerot, Irene Hodný, zlý a ošklivý (The Good, the Bad and the Ugly): The representation of three minority groups in printed media discourse from the Czech Republic 2017
Engqvist, Maria Adaption: Översättning eller palimpsest?: Aleksandr Petrovs Son smešnogo čeloveka 2017
Mellquist, Simone Ryska gerundier i översättning till och från svenska: Implicita och explicita betydelser 2017
Elmerot, Irene These women’s verbs: A combined corpus and discourse analysis on reporting verbs about women and men in Czech media 1989–2015 2017
Samuelsson, Thomas The Russian Verbal Prefix v- and Circumfix v- -sja in Space: A Contrastive Study between Russian and Swedish 2017
Nydahl, Margareta Boris Nemcovs syn på individens frihet: En analys av Boris Nemcovs frihetssyn i Provincial (1997), Provincial v Moskve (1999) och Ispoved' buntarja (2007) 2016
Nydahl, Margareta Boris Nemcovs syn på individens frihet: En analys av Boris Nemcovs frihetssyn i <em>Provincial</em> (1997), <em>Provincial v Moskve</em> (1999) och <em>Ispoved' buntarja</em> (2007) 2016
Gavatin, Peter Om orsaker till färgförändring - vad blir man grön och röd av i ryska och svenska? 2016
Jarusjkin, Katrine Den omöjliga aspekten: En analys av hur det ryska aspektsystemet presenteras i två läroböcker i ryska för nybörjare 2016
Klöfver, Christian Dikterna i Andrej Tarkovskijs Spegeln 2016
Elmerot, Irene Är en zigenare mer oanpassningsbar än en rom? En översikt över kollokationer för begreppen Cikán och Rom i modern, tjeckisk tidningstext 2016
Bysell, Lina Michail Arcybaševs Sanin – en skandalroman från det förrevolutionära Ryssland 2016
Bartkowiak, Paulina Język polonijny w Szwecji: Przeskok kodowy w rozmowach na temat pracy 2015
Dilworth, Cecilia Dostoevskijs Anteckningar från Döda huset och Dantes Gudomliga komedi. Del II: Metafor, intertextualitet och karneval 2015
Samuelsson, Thomas Den fria dativens struktur i ryska: En kontrastiv studie mellan ryska och svenska 2015
Bo Harald, Tillberg Det vitryska språket som symbol för nationell identitet: En undersökning av språkanvändning och attityder 2014
Dilworth, Cecilia Dostoevskijs Anteckningar från Döda huset och Dantes Gudomliga komedi. Del I: Kronotop 2014
Olsson, Tatiana Stilizacija dokumentov i pisem v romane "Petr Pervyj" A.N.Tolstogo po original´nym aktam Petrovskogo vremeni 2014
Samuelsson, Thomas Det ryska dativets invarianter 2014
Mendoza Åsberg, Lisa "Jo, läspade Violet.": Översättningsanalys av anföringsverb i svensk och polsk skönlitterär prosa. En fallstudie. 2013
Robin, Mårten The Creation of a Crime: Analysis of Different Discourses in the Pussy Riot Debate 2013
Christensen, Henrik Rosor för det XXI:a århundradet: En intertextuell analys av Iosif Brodskijs “Zakričat i zachlopočut petuchi...” och Anna Achmatovas “Poslednjaja roza” 2013
Löflund, Emma-Lina Kristusgestalter i rysk revolutionspoesi 1917-1918: En jämförande närläsningsstudie och analys 2013
Fjellner, Tor-Björn Budu 4erez 5: SMS på ryska 2013
Dergacheva, Irina Отбор союзов для русского словника шведско-русского и русско-шведского словаря Мини+ 2013
Christensen, Henrik Hur Dostoevskij fick sin stjärna på Hollywood Boulevard: Adaption, dialogicitet och kronotop i Fёdor Dostoevskijs Spelaren och Robert Siodmaks Allt eller intet 2013
Normark Friskilä, Johnny En röd tråd genom den sovjetiska monumentala mosaikkonsten 2012
Pierre, Patrik Mörka alléer av Ivan Bunin - en tematisk analys 2012
Lindskog, Alexander Collapsing Weltanschauungs: On Stanislaw Ignacy Witkiewicz's Poetics of Progressive Disillusion: Some Comments on Stanislaw Ignacy Witkiewicz's Philosophical Standpoint, Centred around a Deconstructive Reading of "Oni" (1920) 2011
Blom, Radomira Žena devatenáctého století v díle Boženy Němcové a Karoliny Světlé 2011
Malaxos, Irina Семантические различия и прагматические особенности употребления пар "глагол - глагольно-именное словосочетание": корпусное исследование 2011
Malaxos, Irina Глагольно-именные предикаты типа оказывать влияние в их отношении к "соответствующим" им глагольным предикатам (влиять). 2011
Löflund, Emma-Lina Tatjana - en hjältinna i två tolkningar: Tatjana Larinas roll och karaktär i Tjajkovskijs opera och i Pusjkins versroman 2011
Mellquist, Simone Polar Response Particles in Russian and Swedish 2011
Börjeson, Anders Översättning av svenska passiva satser till ryska: en empirisk studie 2010
Andersson, Hans Dobyčins fokus: Detaljerna och debatten om Gud i Šurkina rodnja 2010
Fedorovskaya, Svetlana Дневниковая проза И.А.Бунина: Устойчивые темы 2010
Jolanta Dudkowska, Anna Język polski w szwedzkiej szkole podstawowej 2010
Sarapultsev, Ivan Фразеология газеты в периоды вооруженных конфликтов: Чечня и Грузия 2009
Nyman, Henri Översten säger att jag älskar: en översättningsteoretisk uppsats om att översätta ett absurt kärleksförhållande i en absurd miljö 2009
Lisik, Larisa Фантазия и реальность у Гоголя и Кафки: («Нос» и ”Die Verwandlung” («Превращение»)) 2009
Jechna, Marta Doświadczenie ciąży w Polce Manueli Gretkowskiej 2009
Rova, Per Människan - maskinen i Jevgenij Zamjatins roman "My" 2009
Kotowska Hagström, Swiatoslawa Eliza Orzeszkowa w kregu literackiej Nagrody Nobla 2009
Groszewska, Kinga Obraz Polaka w podręcznikach do nauki języka polskiego jako obcego a stereotyp Polaka w wypowiedziach  cudzoziemców 2009
Czepulkowska, Patrycja Treny nagrobne... unikat ze zbiorów poloników zamku Skokloster 2009
Malmnäs, Tom Я ж не для того размерз, чтобы вы меня теперь засушили: Om humor och science fiction i Majakovskijs <em>Vägglusen</em> 2009
Rock, Jonna Juridik i den ryska kultursfären: Reformen 1864 2008
Persson, Sofia ”Muzjiki” av Anton Tjechov: Om Tjechov och hans bönder 2008
Andersson, Hans Kunst lämnar huvudstaden: Ett möte med L. Dobyčins författarskap 2008
Dlouchy, Klaudia Obraz pracy i roboty w paremiologii polskiej 2008
Kipek, Jolanta Obraz występku i transgresji cielesności w prozie polskiej I szwedzkiej na wybranych przykładach 2008
Jabczuga, Malwina Osobliwości językowe Sędziów Stanisława Wyspiańskiego 2008
Radzka Lundh, Agata Apokalipsa sw. Jana 2008
Haratyk, Paulina Przestrzeń miejska - przestrzeń Warszawy oraz jej bohater: autor w Dzienniku 1954 i Złym Leopolda Tyrmanda 2008
Czauderna, Agneta Vad säger oss den polska och svenska almanackan om respektive lands kultur? 2008
Hansson, Susanna Språk- och kulturöverföring: Benämningar med adjektivet szwezki `svensk`på produkter, varor och tjänster i modern polska 2008
Fedorovskaya, Svetlana Образ природы в дневниках И.А. Бунина: отражение мировосприятия писателя 2008
Samet Bovin, Sonia Drömsymboliken hos Bolesɬaw Lesmian: Kommentarer till dikter ur samlingen  <em>Лунное Похмелье</em> 2007
Normark Friskilä, Johnny Språkpolitikk i Sentralasia: Nye veier for språk i Kasakhstan og Usbekistan, eller gammel politikk med omvendt fortegn? 2007
Dlouchy, Klaudia Analiza fragmentu powiesci Zbigniewa Kruszynskiego Schwedenkräuter. 2007
Franzén, Maria Svordomarnas funktion i modern rysk skönlitteratur: en analys av Goluboe salo och Tjapaev i Pustota 2007
Tecl, Agata Problem statusu ontologicznego Schulzowskiego świata wskrzeszonego w filmie „Sanatorium pod klepsydrą" Wojciecha Jerzego Hasa 2007
Cieslak, Beata "Metaxu" - ukrycie/ujawnienie w poezji Kazimierza Brakonieckiego na przykładzie tomiku Zrosty. 2007
Baraniok, Magdalena Wolna w niewoli - analiza postępowania bohaterki Pestki Anki Kowalskiej 2007
Gutsjö, Ann-Charlotte Possessiva adjektiv bildade av förnamn: i texter från 1000 till 2000-talet 2007
Starkhammar, Kristina Tjechov's "V ovrage": En kontrasternas berättelse 2007
Michnik, Marta Górny Śląsk jako mała ojczyzna w „Pierwszej Polce” Horsta Bienka 2007
Kotowska Hagström, Swiatoslawa Bilden av boken 'På resa med Herodotos' av Ryszard Kapuscinski i den polska och svenska dagspressen 2007
Olsson, Anders Ett besök i bloggosfären: Om ryska bloggar 2007
Zarębska, Agnieszka „Jezus Nazareński, Syn Oyca Przedwiecznego Wcielony; Albo Jeruzalem niebieska przezeń wyzwolona, do pożytku duchowego opisana...” Szymona Gawłowickiego jako przykład mesjady siedemnastowiecznej 2007
Nerwiński, Wojciech Słownictwo z dziedziny mediów, reklamy i public relations jako przykład języka zawodowego. 2007
Murzynowska, Dorota Pippi Pończoszanka w polskim dyskursie kulturowym 2007
Sjöberg, Anders ’Boris Godunov’ vs ’Boris Godunov’: En jämförelse mellan Pusjkins drama och Musorgskijs opera 2007
Backemar, Gustaf Marknadsföringsspråket i Pelevins Generation ”П” 2007
Szczyra, Agnieszka Nazwy firm i sklepów w Wodzisławiu Śląskim 2006
Baginski, Radek Polsk-svensk ordlista med finans- och bankterminologi 2006
Pieniuta, Anna Blog internetowy jako nowa forma komunikacji 2006
Rosén Ignatkova, Sisela Relationer mellan kvinnor och män i några noveller hos Strindberg och Tjechov: en jämförelse 2006
Żuk, Elżbieta Analiza błędów językowych uczniów polskiego pochodzenia w klasach I-IX szkoły podstawowej w Szwecji 2006
Slaba, Kamila "Potrhly basnik blues": Vaclav Hrabe 2002
Krook, Per Ryska och litauiska - i den rörliga betoningens spår 1999
Cederlöf, Henriette Med livet som insats: En tematisk analys av Alexander Pushkins "Pikovaja dama" 1998

Kontakt

 

All viktig info samlad på ett ställe!
Wordalist