Avtalet innebär att du inte betalar någon studieavgift. Resa och uppehälle måste du däremot stå för själv. En förutsättning för att få en plats är att studierna kan tillgodoräknas i din utbildning. När du söker måste du ha minst 60 högskolepoäng, och du måste vara registrerad för studier vid Stockholms universitet. Ansökan görs online mellan den 15 november och 15 december. Eventuella restplatser utlyses i mars.

Se vidare information på universitetets hemsida

Om du får en utbytesplats är du berättigad till studiestöd från CSN. Du kan även söka stipendier för att finansiera resa och uppehälle. På universitetets hemsida finns en länk till en stipendiedatabas.

Vidare utlyser Svenska institutet varje år stipendier för studier i Ryssland. 

Sista ansökningsdatum är 1 mars. Du måste ha minst 60 högskolepoäng när du söker. Här finner du information på SI:s hemsida.

Via Svenska institutet kan du även söka stipendium för korttidsvistelse, t ex för att samla material till ett examensarbete.

Du har även möjlighet att ansluta dig till en fristående kurs om 30 hp som ges av Institutionen för språk och litteraturer vid Göteborgs universitet i samarbete med Det norske universitetssenter i Sankt Petersburg. Kursen ligger på en nivå ungefär motsvarande Ryska 2 och ges på höstterminen. Se information.

Utöver dessa alternativ finns alltid möjligheten att åka på egen hand till Ryssland och studera vid något universitet som du själv väljer, med stipendium eller på egen bekostnad. Kontakta Ludmila Pöppel för råd om hur du ska kombinera sådana studier med studier vid vår institution.