Avtalet innebär att du inte betalar någon studieavgift. Resa och uppehälle måste du däremot stå för själv. En förutsättning för att få en plats är att studierna kan tillgodoräknas i din utbildning. När du söker måste du ha minst 60 högskolepoäng, och du måste vara registrerad för studier vid Stockholms universitet. Ansökan görs online mellan den 15 november och 15 december. Eventuella restplatser utlyses i mars.

Se vidare information på universitetets hemsida

Om du får en utbytesplats är du berättigad till studiestöd från CSN. Du kan även söka stipendier för att finansiera resa och uppehälle: Stipendier för utlandsstudier

Vidare utlyser Svenska institutet (SI) varje år stipendier för studier i Ryssland. Sista ansökningsdatum är 1 mars. Du måste ha minst 60 högskolepoäng när du söker. Läs mer på SI hemsida.

Via Svenska institutet kan du även söka stipendium för korttidsvistelse, t ex för att samla material till ett examensarbete.

Vi ger varje år en eller två sommarkurser i Novgorod. Kurserna är på 7,5 hp och omfattar tre veckors vistelse i Novgorod. Undervisningen sköts av inhemska lärare. Till detta tillkommer ca två veckors självstudier som man får planera som man själv finner bäst. Examination sker i Sverige efter hemkomst. Kurserna är i första hand tänkta för de som är klara med vår Ryska för nybörjare (30 hp) respektive Ryska 1 (30 hp), eller som har motsvarande kunskaper. Frågor om Novgorodkurserna besvaras av Fredrik Dufwa.

Utöver dessa alternativ finns alltid möjligheten att åka på egen hand till Ryssland och studera vid något universitet som du själv väljer, med stipendium eller på egen bekostnad.  Kontakta Ludmila Pöppel för råd om hur du ska kombinera sådana studier med studier vid vår institution.