Som student på grundnivå vid Slaviska institutionen kan du bli registrerad få poäng för praktik, vilket kan ge möjlighet att söka studiemedel för en praktikperiod och även ta med praktiken i en examen.

Beroende på praktikens längd kan du få 7,5 hp (motsvarar 5 veckors heltidsarbete) eller 15 hp (motsvarar 10 veckors heltidsarbete). I regel måste du själv anordna praktikplatsen.

Praktiken ska vara handledd och ska ske vid en institution eller ett företag vars verksamhet har anknytning till polsk eller rysk eller tjeckisk språkmiljö. Syftet med praktiken är att du ska få perspektiv på och förståelse för arbete förknippat med dessa språkområdens kultur och samhälle. Avsikten är också att du ska förbättra din språkliga kompetens.

Kursen examineras genom en praktikrapport som ska spegla sambandet mellan den kompetens som förvärvats under utbildningen på institutionen och och de praktiska arbetsuppgifter och problem som möter under praktiktiden.

Innan praktiken påbörjas ska en praktikplan upprättas mellan studenten och handledaren. Både praktikplatsen och praktikplanen måste godkännas av institutionen.

Kursplaner för praktik-kurserna:

Polska 7.5hp | Polska 15hp | Ryska 7.5hp | Ryska 15hp | Tjeckiska 7.5hp | Tjeckiska 15hp

Kontakta Ludmila Pöppel om du har frågor.