Instytut Języków i Literatur Słowiańskich Uniwersytetu Sztokholmskiego podpisał dotychczas umowy odnośnie wymiany studentów w ramach programu Erasmus+ z następującymi uniwersytetami w Polsce:

  • Uniwersytet Jagielloński (Kraków), Polonistyka

  • Uniwersytet Śląski (Katowice), Polonistyka
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań), Polonistyka/Slawistyka
  • Uniwersytet Szczeciński (Szczecin), Polonistyka/Slawistyka
  • Uniwersytet Warszawski (Warszawa), Polonistyka
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polonistyka

Studenci w ramach wymiany przyjmowani są na studia w Sztokholmie w semestrze zimowym i letnim. 

Zajęcia na studiach polonistycznych odbywają się w języku polskim i szwedzkim.

Proponowany zestaw kursów:

Poziom podstawowy, licencjacki:

1. Polish 4, Bachelor’s course:
Bachelor’s Thesis, 15 ECTS SLPOL4/4001
Modern Polish, 5 ECTS SLPOL4/2000
Literary analysis, 5 ECTS SLPOL4/3000
Oral and Written Polish Proficiency, 5 ECTS SKPOL4/1000

2. Polish Language in Sweden, 7.5 ECTS SLPSPS/1000

Poziom zaawansowany, magisterski:

1.Polish Modernism, 7,5 ECTS SLPOM
2.Theory and Culture; Theory Transfer Between East and West, 7,5 ECTS SLKTT8
3.Polish Fiction and Non-Fiction, 7,5 ECTS SLPSS8 
4.Reading and Interpreting Polish Poetry, 7,5 ECTS SLPLTP
5. Polish, Magister’s Thesis, 15 ECTS SLPX71/1001
6. Polish, Independent Research Essay 1 for a Master’s Degree, 30 ECTS SLPX73/3001
7. Polish, Independent Research Essay 2 for s Master’s Degree, 15 ECTS SLPX72/2001

Lista naszych wszystkich kursów:

http://www.slav.su.se/utbildning/alla-utbildningar/polska-polen/polska

Studenci z Polski przyjmowani są tylko na te kursy, które odbywają się w języku polskim (kursy dla zaawansowanych: Po4 licencjacki oraz kurs magisterski).

Studenci w ramach wymiany mogą również studiować język szwedzki:

http://www.su.se/svefler/english/education/courses-and-programmes/swedish-for-international-students

Informacja na temat zgłoszeń przesyłana jest po przyjęciu na studia w Sztokholmie.
Zwykle istnieje możliwość studiowania języka angielskiego na poziomie dla zaawansowanych.

Uwaga: Program zajęć i kursów może zmieniać się z roku na rok.

Koordynator wydziałowy programu Erasmus+ : dr Renata Ingbrant
-----
Studentki z Polski odpowiadają o swoich studiach oraz o pobycie w Sztokholmie w ramach wymiany Erasmus+ (semestr wiosenny 2015).