Alla kurser/delkurser utvärderas varje termin. Har du gått en 30hp-kurs med delkurser, utvärderar du varje delkurs för sig; du får aviseringar om utvärderingarna till din mejladress.

Resultatet av utvärderingarna redovisas i kursrapporten, som du hittar på respektive kurssida i kurskatalogen.

Studeranderepresentanterna tar även emot synpunkter på utbildningen från studenter. Vem/vilka som för närvarande är studeranderepresentant(er) ser du på sidan om Institutionsstyrelsen.

----

Under år 2002 utvärderade Högskoleverket all utbildning i slaviska språk vid fyra svenska universitet, däribland Stockholms. Rapporten från utvärderingen kan du hämta som pdf här nedanför.

2012 utvärderades vi på nytt och vår magisterutbildning fick omdömet "Mycket hög kvalitet". Läs mer…