Alla delkurser utvärderas varje termin. Utvärderingen sker via DEN HÄR WEBBENKÄTEN. Har du gått en 30hp-kurs med delkurser, så utvärderar du varje delkurs för sig; gå in på länken ovan, fyll i och skicka en gång för varje delkurs du följt!

Föredrar du att lämna in dina synpunkter på papper, så kan du skriva ut frågeformulär här:

Ifyllda blanketter lämnas till studierektor. Enklast i den vita plåtbrevlådan (samma som för "allmänna föreläsningar") utanför expeditionen, E470.

Sedan studierektor läst utvärderingarna görs en sammanställning av synpunkterna och studenternas påpekanden diskuteras med de enskilda lärarna. Sammanställningarna kan man ta del av på begäran.

Studentrepresentanten tar även emot synpunkter på utbildningen från studenter. Vem som för närvarande är studentrepresentant ser du på sidan om Institutionsstyrelsen.

Sedan hösten 2013 använder vi ett centralt upphandlat utvärderingsverktyg och sedan dess kommer vi publicera de allmänna delarna av utvärderingarna direkt på den här sidan. Se bifogade filer nedan.

Under år 2002 utvärderade Högskoleverket all utbildning i slaviska språk vid fyra svenska universitet, däribland Stockholms. Rapporten från utvärderingen kan du hämta som pdf här nedanför.

2012 utvärderades vi på nytt och vår magisterutbildning fick omdömet "Mycket hög kvalitet". Läs mer…