Slaviska har kurser i ryska, polska och tjeckiska från nybörjare till forskarnivå. Du kan även läsa kurser om RysslandsPolens och Tjeckiens historia, samhälle, litteratur, kultur- och idéhistoria etc, utan kunskaper i ryska, polska eller tjeckiska.

Under rubriken "Alla utbildningar" finns information både för dig som vill söka våra kurser och dig som antagits eller redan går en kurs. Där hittar du information om hur du söker och länkar till www.antagning.se där du gör din anmälan. Terminsaktuell information finns under respektive kurs.
 


==> Info till antagna & reserver <==Läs om hur du kan dra nytta av kunskaper i slaviska språk och läs intervjuer med våra tidigare studenter!