Här spar vi gamla sidor som har värde för framtiden; schema, allmänna föreläsningar, mm. Välj år i menyn t.v.

Vissa webbsidor före 2007 (pre-polopoly) ligger kvar på gamla servern. T.ex. gamla kurssidan med gamla kursplaner. Gamla schemata så långt tillbaka i tiden som 1997 kan hittas om man själv konstruerar adresser som http://slav.su.se/hist/schemaht97.html fram till http://slav.su.se/hist/schemaht06.html respektive från http://slav.su.se/hist/tentaschemaht97.html till http://slav.su.se/hist/tentaschemaht06.html.